O násUčiteléRodičeKontaktFinancováníDomů
KurzyAutenticky jazykPro školy

Užití "autentického jazyka" v rámci Super-Nature

Kurzy Super-Nature propagují užití přirozeného jazyka - tedy jazyka, který je přiměřený věku dítěte a pro dítě přirozený. Zvolená slovní zásoba je malým žáčkům velice blízká a vztahuje se k jejich zájmům. Aby byla výuka pro děti co nejzajímavější, každá z vyučovacích hodin sestává z mnoha rozdílných a krátkých aktivit a prezentuje různé tématické okruhy. Děti vstupují do světa přírody a začínají přirozeně komunikovat o záležitostech každodenního života.

Například vyučovací hodina zaměřená na zdravou výživu, s užitím autentického jazyka, by měla vyústit v situaci, při které si žák sám vybere a sestaví zdravý oběd. Použije přitom slova a výrazy, které zná z každodenních situací. Neučí se tedy pouze identifikovat jednotlivá slovíčka, důraz je kladen na to, aby byl schopen použít známé výrazy v konkrétní situaci a využít tyto znalosti při komunikaci.

Zatímco výuka probíhá v učebně - tedy v prostředí umělém, jednotlivé úkoly, aktivity a vlastně celý obsah výuky byl sestaven tak, aby v co největší míře využíval přirozeného jazyka. Zájem dětí o výuku a zapojení se do ní je proto maximální. Vyučovací hodiny jsou pro děti mnohem smysluplnější a děti si ani neuvědomují, že se učí novou slovní zásobu nebo opakováním slovíček a gramatických struktur upevňují již nabyté znalosti.