KurzyUčiteléRodičeKontaktFinancováníDomů
O násTypy žakůHelen Doron GroupNovinky

Super-Nature a 4 typy žáků

Dětství je kritickým obdobím pro osvojení si druhého jazyka, zejména má-li k tomu dojít se stejnou lehkostí a samozřejmostí, jako je tomu v případě jazyka mateřského.

Ne všechny děti se ovšem učí druhý jazyk stejným způsobem, a právě to dělá Super-Nature natolik úspěšným programem pro výuku angličtiny.

Kurzy Super-Nature představují nepřebernou směsici zábavných učebních postupů, čímž poskytují každému žákovi výhodu těžit z metody výuky angličtiny, která je jeho typu nejbližší a pro jeho individuální potřeby, ať už jsou jakékoliv, nejúčinnější.